<< Февраль 2019 >>
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
>  28  29  30  31 1 2 3
> 4 5 6 7 8 9 10
> 11 12 13 14 15 16 17
> 18 19 20 21 22 23 24
> 25 26 27 28  1  2  3
Главная / Статьи
Статьи
Быстрый переход:  
11.03.2012

Järva-Jaani valla ühisveevärgiga ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Vastu võetud 26.02.2009 nr 5
RT IV, 29.11.2011, 15
jõustumine 01.06.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõige 3 punkt 1 ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 5 lõike 21 alusel.
1. peatükk ÜLDSÄTTED
§ 1.  Eeskirja ülesanne
...

 

Uudise kuupäev:
          09.03.2012
Kohtu tasand:
          Euroopa Inimõiguste Kohus
Kohtumenetluse liik:
          Euroopa Inimõiguste Kohtu menetlus

 

Analüüsitud ajavahemiku kohtulahenditest võib esile tõsta järgnevaid aspekte.

Pärast uue õiguskaitsevahendi loomist tuleb riigi kõrgeimal kohtul selgitada...

 

Geneetiliselt muundatud põllukultuuri kasvatamisest teavitamise ja käitlemise täpsustatud nõuded Vastu võetud 26.01.2012 nr 11
  Määrus kehtestatakse geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse § 281 lõike 5 ja § 284 lõike 3 alusel. § 1. Reguleerimisala  (1) Määrusega kehtestatakse geneetiliselt muundatud maisi ja kartuli kasvatamisest teavita...

 
03.02.2012

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 31.01.2012 Redaktsiooni kehtivuse lõpp:   Avaldamismärge: RT III, 03.02.2012, 9   Tallinna Juudi Koolile kakskeelseks õppeks loa andmisest keeldumine ...

 

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 31.01.2012 Redaktsiooni kehtivuse lõpp:   Avaldamismärge: RT III, 03.02.2012, 3   Karjamaa Gümnaasiumile venekeelseks õppeks loa andmisest keeldumine ...

 

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 31.01.2012 Redaktsiooni kehtivuse lõpp:   Avaldamismärge: RT III, 03.02.2012, 2 Haabersti Vene Gümnaasiumile venekeelseks õppeks loa andmisest keeldumine
Vastu v&otil...

 

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 06.02.2012 Avaldamismärge: RT I, 03.02.2012, 1 Haridus- ja teadusministri 19. aprilli 2011. a määruse nr 17 „Alameetme „Tervishoiualase teadus- ja arendustegevuse toetamine” tingimused” muutmi...

 

Põllumajandusministri 18. aprilli 2006. a määruse nr 47 „Dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded” muutmine Vastu võetud 01.02.2012 nr 12 Määrus kehtestatakse „Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse” § 4 lõike 3, § 34 lõike 3, § 64 lõike 5, § 65 lõigete 4 ja 7, § 76 lõike 4, § 101 lõike 4 ning § 104 lõike 4 alusel....

 

Uudise kuupäev:   03.02.2012 Kohtu tasand:   Euroopa Inimõiguste Kohus Kohtumenetluse liik:   Euroopa Inimõiguste Kohtu menetlus  
Analüüsitud ajavahemiku kohtulahenditest võib esile tõsta järgnevaid aspekte.
 
Erandjuhtudel on õigustatud isiku kinnipidamine kohtueelse menetluse ajal selleks,...

 

Uudise kuupäev: 03.02.2012 Kohtunikuabi ameti tekkimise põhjuseks 1995. aastal  jõustunud äriseadustik, millega otsustati äriregistri pidamine anda kohtutele.
 
Registrikannete tegemise üle otsustasid alguses kohtunikud, kuid juba 1996. aastal muudeti taas registrite pidamist reguleerivaid seadusi, millega loodi nii  toonastes kinnistusametites kui ka registriosakondades kohtunikuabide ametikohad.Esimene koh...

 

Avaldamise kuupäev: 03.02.2012 Pealkiri: Di Sarno jt vs Itaalia Kohtu tasand: Euroopa Inimõiguste Kohus Kohtumenetluse liik: Euroopa Inimõiguste Kohtu menetlus Lahendi number: 30765/08 Kohtulahendi kuupäev: 10.01.2012 Viide õigusaktidele: • EIÕK ...

 

Avaldamise kuupäev: 03.02.2012 Pealkiri: Ćesnulevićius vs Leedu Kohtu tasand: Euroopa Inimõiguste Kohus Kohtumenetluse liik: Euroopa Inimõiguste Kohtu menetlus Lahendi number: 13462/06 Kohtulahendi kuupäev: 10.01.2012 Viide õigusaktidele: • EIÕK ...

 

Avaldamise kuupäev: 03.02.2012 Pealkiri: Standard Verlags GmbH vs Austria (nr 3) Kohtu tasand: Euroopa Inimõiguste Kohus Kohtumenetluse liik: Euroopa Inimõiguste Kohtu menetlus Lahendi number: 34702/07 Kohtulahendi kuupäev: 10.01.2012 Viide õigusaktidele: • EIÕ...

 

Avaldamise kuupäev: 03.02.2012 Pealkiri: Ustyantsev vs Ukraina Kohtu tasand: Euroopa Inimõiguste Kohus Kohtumenetluse liik: Euroopa Inimõiguste Kohtu menetlus Lahendi number: 3299/05 Kohtulahendi kuupäev: 12.01.2012 Viide õigusaktidele: • EIÕK ...

 

Avaldamise kuupäev: 03.02.2012 Pealkiri: G. R. vs Holland Kohtu tasand: Euroopa Inimõiguste Kohus Kohtumenetluse liik: Euroopa Inimõiguste Kohtu menetlus Lahendi number: 22251/07 Kohtulahendi kuupäev: 10.01.2012 Viide õigusaktidele: • EIÕK Sei...

 

Рассылка подписчикамRSS 2.0


CMS Status-X