<< Июль 2022 >>
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
>  27  28  29  30 1 2 3
> 4 5 6 7 8 9 10
> 11 12 13 14 15 16 17
> 18 19 20 21 22 23 24
> 25 26 27 28 29 30 31

Ametiisikute majanduslike huvide deklaratsioonid

Väljaandja: Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon
Akti liik: teadaanne
Teksti liik: algtekst
Avaldamismärge: RT III, 01.02.2012, 1
 

Ametiisikute majanduslike huvide deklaratsioonid

Alljärgnevad majanduslike huvide deklaratsioonid esitasid ametiisikud korruptsioonivastase seaduse § 14 lõike 2 alusel Riigikogu erikomisjonile. Deklaratsioonid avaldatakse seaduse § 15 lõike 2 alusel seaduse lisana kinnitatud ametiisiku majanduslike huvide deklaratsiooni vormi järgi:

I. Üldandmed

1. Ees- ja perekonnanimi.
2. Isikukood. [Ei kuulu avaldamisele.]
3. Ametikoht.
4. Asutus (tööandja).
5. Ametipalga aste ja ametipalk. [Avaldatakse koos asutusest makstavate lisatasudega.]

 

II. Andmed vara kohta
6. Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse kandmiseni ka ehitised ja nende osad, deklareeritakse ka pooleliolevad ehitised, ühis- ja kaasomandiks oleva vara puhul näidatakse ametiisiku osa selles): otstarve, asukoha maakond, vald, linn, kinnistuspiirkond, kinnistu number. [Asukoha aadressi ei näidata.]
7. Registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid: sõiduki liik, mark, väljalaske aasta.
8. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid: emitent, liik, kogus, nimiväärtus, koguväärtus.
9. Pangakontod (pank, konto liik ja nende arv).

 

III. Andmed varaliste kohustuste kohta
10. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui võla suurus ületab eelmise kuue kuu ametipalga või 3500 eurot, kui ametikohal ametipalka ei maksta: võlausaldaja, võlajääk deklareerimise ajal.
11. Muud varalised kohustused, mille suurus ületab deklareerimise ajal eelmise kuue kuu ametipalga või 3500 eurot, kui ametikohal ametipalka ei maksta (liisingud, käenduslepingud, hüpoteegid jms).

 

IV. Andmed muude tulude kohta
12. Muud regulaarsed tulud (palk ja lisatasud põhitöökohal, kui ametiisikul puudub ametipalk, näidates nende suuruse; kompensatsioonid, sh nõukogudest saadavad hüvitised, nimetades nõukogu ja näidates hüvitise suuruse; intressid; pensionid; töövõtust ning teadus- ja õppetööst saadavad tasud; autoritasud; muud tulud või tuluallikad, näidates ära, mis liiki tuludega on tegemist). [Tulu suurust ei näidata.]

 

V. Andmed maksustatava tulu ja dividenditulu kohta
[Ei kuulu avaldamisele.]

 

VI. Andmed abikaasa, vanemate ja laste kohta
[Ei kuulu avaldamisele.]

 

Deklaratsiooni järel sulgudes on näidatud deklaratsiooni täitmise kuupäev.
Lisatud abieluvaralepingud ei kuulu avalikustamisele.

 

RIIGIKOGU LIIKMED

1. Kaia Iva. 3. Riigikogu liige. 4. Riigikogu. 5. 4,5-kordne Eesti keskmine palk. 6. Maatulundusmaa Järvamaal Türi vallas, nr 613536 (1/2 ühisomandist). 7. Toyota Avensis (2005, 1/2 ühisomandist). 8. AS Mäo Invest, 16 555 aktsiat, 16 555 eurot (1/2 ühisomandist); LHV Pensionifond, 8385,935 osakut, 10 982,47 eurot; Swedbanki Fondiportfell (1/2 ühisomandist), kogusumma 14 592,63 eurot ja 11 893,17,26 USD. 9. Swedbank, arvelduskonto, krediidikonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole. (31.12.2011)

 

RIIGISEKRETÄR

1. Heiki Loot. 3. Riigisekretär. 4. Riigikantselei. 5. 5,5-kordne Eesti keskmine palk, esinduskulud 20%. 6. Elamumaa Harju maakonnas Rae vallas, nr 13391802 (ühisomandis). 7. Sõiduauto Peugeot (2002). 8. SEB Pensionifond, 21 094,737 osakut, 18 621,17 eurot. 9. Nordea Pank Finland Plc Eesti filiaal, arvelduskonto; AS SEB Pank, arvelduskonto, tähtajaline hoius; Swedbank AS, pangakonto. 10. Nordea Pank Finland Plc Eesti filiaal, 99 214,51 eurot. 11. Nordea Bank Finland Plc kasuks kinnistule nr 13391802 seatud hüpoteek summas 390 000 eurot; Nordea Finance Estonia AS, sõiduauto Volvo kasutusrent, liisingumaksete kogusumma 29 494,4 eurot, kuumakse 429,02 eurot; Danske Bank AS Eesti Filiaal, sõiduauto Ford kasutusrendileping, maksete kogusumma 20 403,81 eurot, kuumakse 299,87 eurot. 12. Intressitulu. (20.12.2011)

 

MAAVANEMAD

1. Reno Laidre. 3. Tartu maavanem. 4. Tartu Maavalitsus. 5. 35. palgaaste, 2557,74 eurot. 6. Korteriomand Tartumaal, nr 5353603 (1003/13466 kinnistust). 7. Sõiduauto Opel Antara (2007). 8. SEB Progressiivne Pensionifond, 7347,3460 osakut, 6485,80 eurot. 9. SEB Pank, arvelduskonto, kogumispensionikonto, laenukonto; Swedbank, arvelduskonto. 10. AS SEB Pank, eluasemelaen, 100 696,32 eurot. 11. AS SEB Panga kasuks kinnistule nr 5353603 seatud hüpoteek summas 135 000 eurot. 12. Ei ole. (19.12.2011)

1. Innar Mäesalu. 3. Lääne maavanem. 4. Lääne Maavalitsus. 5. 35. palgaaste, 1917,35 eurot, 5% lisatasu 95,87 eurot, täiendavate teenistusülesannete tasu 456,33 eurot. 6. Korteriomand Võrus, nr 9785; korteriomand Pärnus, nr 2227105, alajaam Põlvas (vallasvara). 7. Sõiduauto VW Passat (2007). 8. Ei ole. 9. Swedbank, 2 hoiukontot, krediitkaardikonto, väärtpaberiikonto; Krediidipank, hoiukonto; SBM Bank, hoiukonto; LHV, väärtpaberikonto. 10. Swedbank AS, eluasemelaen, 16 936,43 eurot; Krediidipank, eluasemelaen, 69 516,38 eurot. 11. Swedbanki kasuks seatud hüpoteek, 16 936,43 eurot; Krediidipanga kasuks seatud hüpoteek, 69 516,38 eurot. 12. Ei ole. (27.12.2011)

 

Автор: Руководитель Центра от 01.02.2012
Оценка: 

  
 
  
Вы не можете комментировать!

 

CMS Status-X