<< Февраль 2020 >>
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
>  27  28  29  30  31 1 2
> 3 4 5 6 7 8 9
> 10 11 12 13 14 15 16
> 17 18 19 20 21 22 23
> 24 25 26 27 28 29  1

Bakharatyan vs Armeenia

Avaldamise kuupäev:
03.02.2012
Pealkiri:
Bakharatyan vs Armeenia
Kohtu tasand:
Euroopa Inimõiguste Kohus
Kohtumenetluse liik:
Euroopa Inimõiguste Kohtu menetlus
Lahendi number:
37819/03
Kohtulahendi kuupäev:
10.01.2012
Viide õigusaktidele:
EIÕK
Seisukohad:
Kui EIKi Suurkoda on lahendanud varasemalt analoogilise asja, siis võib EIK piirduda viidetega selle kohtuotsuse põhjendustele ilma neid kordamata
Avaldaja kaebus EIKile oli konventsiooni artikli 9 riive tuvastamiseks seetõttu, et ta tunnistati 
kriminaalkohtus süüdi ning talle määrati 2-aastane vangistus keeldumise eest täita sõjaväeteenistuse kohustust. 

EIK viitab viimastel aastatel väljakujunenud kohtupraktikale, mille kohaselt on lepinguosalistel riikidel 
kohustus luua alternatiivse teenistuse võimalus isikule, kes keeldub sõjaväeteenistusest usuliste veendumuste 
tõttu. EIKi põhimõttelised seisukohad ning lepinguosalistele riikidele tulenevad kohustused alternatiivse teenistuse 
loomiseks on Suurkoja 07.07.2011 otsuses asjas Bayatyan vs Armeenia. EIK ei võtnud seisukohta, kas vahelesegamine 
avaldaja usuvabadusse tulenes seadusest (jättes lahtiseks küsimuse õigusnormi vastavusest kvaliteedinõuetele) 
ning kas sellel oli legitiimne eesmärk. EIK leidis, et neid küsimusi ei ole vajalik analüüsida seetõttu, et 
igal juhul ei olnud vahelesegamine avaldaja usuvabadusse vajalik demokraatlikus ühiskonnas ning seetõttu oli 
asjas artikli 9 riive häältega 6:1. Mittevaralise kahju hüvitamiseks määras EIK avaldajale 6 000 eurot.

Eriarvamusele jäänud kohtunik selgitab, et tema põhjendused eriarvamusele jäämiseks on eriarvamuses 
Suurkoja otsusele asjas Bayatyan ning ta ei pea vajalikuks neid korrata

 

Автор: Руководитель Центра от 03.02.2012
Оценка: 

  
 
  
Вы не можете комментировать!

 

CMS Status-X