<< Февраль 2020 >>
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
>  27  28  29  30  31 1 2
> 3 4 5 6 7 8 9
> 10 11 12 13 14 15 16
> 17 18 19 20 21 22 23
> 24 25 26 27 28 29  1

Ustyantsev vs Ukraina

Avaldamise kuupäev: 03.02.2012
Pealkiri: Ustyantsev vs Ukraina
Kohtu tasand: Euroopa Inimõiguste Kohus
Kohtumenetluse liik: Euroopa Inimõiguste Kohtu menetlus
Lahendi number: 3299/05
Kohtulahendi kuupäev: 12.01.2012
Viide õigusaktidele: EIÕK
Seisukohad: Kui isik ei teata kinnipidamisasutuse administratsioonile, et ta soovib dokumente kohtutoimikust individuaalkaebuse esitamiseks EIKile, siis ei ole dokumentide mitteandmine kaebeõiguse takistamine
EIK tuvastas konventsiooni artikli 3 riivet seoses vangistustingimustega, sest avaldaja isiklik ruum kambris oli 2,5 m².
 
EIK ei tuvastanud aga artikli 34 riivet seoses avaldaja väitega, et talle ei antud koopiaid kohtutoimikust ning seetõttu oli takistatud individuaalkaebuse esitamine EIKile. EIK märkis, et ametivõimudel on kohustus tagada isikule võimalus Kohtule kaebuse esitamiseks. Käesolevas asjas aga puudus informatsioon selle kohta, et avaldaja teatas ametivõimudele dokumentide soovi eesmärgi.
 
Mittevaralise kahju hüvitamiseks määras EIK 6 000 eurot.

 

Автор: Руководитель Центра от 03.02.2012
Оценка: 

  
 
  
Вы не можете комментировать!

 

CMS Status-X