<< Сентябрь 2020 >>
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
>  31 1 2 3 4 5 6
> 7 8 9 10 11 12 13
> 14 15 16 17 18 19 20
> 21 22 23 24 25 26 27
> 28 29 30  1  2  3  4

Ćesnulevićius vs Leedu

Avaldamise kuupäev: 03.02.2012
Pealkiri: Ćesnulevićius vs Leedu
Kohtu tasand: Euroopa Inimõiguste Kohus
Kohtumenetluse liik: Euroopa Inimõiguste Kohtu menetlus
Lahendi number: 13462/06
Kohtulahendi kuupäev: 10.01.2012
Viide õigusaktidele: EIÕK
Seisukohad: Kinnipidamisasutuses teiste kinnipeetavate poolt surnuks pekstud poja isale määras EIK mittevaralise kahju hüvitamiseks 30 000 eurot
Avaldaja kaebus EIKile oli konventsiooni artikli 2 riive tuvastamiseks sisulises ja menetluslikus aspektis. Avaldaja väitis, et ametivõimud ei taganud tema poja elu kaitset kinnipidamisasutuses – poeg peksti surnuks teiste kinnipeetavate poolt – ning asja uurimine ei olnud tõhus.
 
Artikkel 2 paneb lepinguosalistele riikidele kohustuse kaitsta isiku elu siis, kui ametivõimudel on konkreetne alus eeldada rünnet isiku elule. Kohustus on ka siis, kui ametivõimudel pidanuks sellekohane informatsioon olema. Käesolevas asjas ei teavitanud valvurid vangla administratsiooni avaldaja poja vastu toimunud esimesest ründest. Poeg paigutati ainult üheks päevaks isolaatorisse ning seejärel oli ta edasi avatud ruumidega vanglas. Seetõttu pidi ametivõimudele olema selge, et ründed võivad jätkuda. Nii läkski ja poeg peksti surnuks. Seetõttu oli asjas artikli 2 riive ametivõimude hooletu tegevuse tõttu.
 
Asjas kestis uurimine üle 11 aasta ning mitte kedagi ei võetud kriminaalvastutusele. EIK viitab kohtulahenditele, mille kohaselt lepinguosalistel riikidel on kohustus viia kiiresti ja tõhusalt läbi uurimine kinnipidamisasutuses toimunud vägivaldsete surmajuhtumite kohta. EIK osundab uurimise puudustele – sh imestab, miks ei olnud võimalik tagada tunnistajatele anonüümsust ning miks ei uuritud kuriteo toimepanemise vahendeid.
 
EIK tuvastas artikli 2 riive nii sisulises kui menetluslikus aspektis ning määras avaldajale mittevaralise kahju hüvitamiseks 30 000 eurot.

 

Автор: Руководитель Центра от 03.02.2012
Оценка: 

  
 
  
Вы не можете комментировать!

 

CMS Status-X